Zon SDE+ 2015

Investeert u in zonnepanelen of zonthermie? Wellicht is de SDE+ interessant voor u.Voor de volgende categorieën kunt u in 2015 SDE+ subsidie aanvragen:Hernieuwbare elektriciteit – Fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV) met een vermogen ≥ 15 kWpHernieuwbare warmte – Zonthermie met apertuuroppervlakte ≥ 100 m², waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van afgedekte collectorenKenmerkenOmgevingsvergunningIndien de zonnecollectoren of –panelen niet op een dak geplaatst worden maar in een veldopstelling of aan een gevel (in het zicht), dan zal een omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vereist zijn. Voor meer informatie met betrekking tot het vereiste van een omgevingsvergunning, zie Omgevingsloket.Verklaring eigenaarDoet u een aanvraag en bent u niet de eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie, dan bent u verplicht om een verklaring van de eigenaar met uw aanvraag mee te sturen. De eigenaar verklaart hierin dat hij toestemming geeft om de productie-installatie op de beoogde locatie te installeren en te exploiteren. Dit geldt voor alle categorieën productie-installaties.Zon-PVDe categorie zon-PV ≥ 15 kWp wordt ook in 2015 alleen opengesteld voor installaties die worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3 * 80A).Met het verzwaren van een bestaande aansluiting of het aanleggen van een nieuwe grootverbruikersaanslui

via Zon SDE+ 2015 | RVO.nl.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *